Venkatrama & Co., Telugu Festivals 2015 September

2015-Telugu-Festivals-September

Venkatrama & Co., Telugu Calendar 2015 September Festivals

2- Sankatahara Chaturthi, 5- Sri Krishna Janmashtami, Teacher’s Day, 6- Vaishnava Krishna Ashtami, 11- Masa Shivratri, 12- Polamba Vratham, 13- Kusa Grahanam , 14- Uttara karte, Chandra Darshanam, Sama Veda Upakarma, 16- Shoda Somavratham, 17- Vinayaka Chavithi, 18- Rishi Panchami, Bhanu Saptami, 21- Durvashtami, 22- Kedara Vratam, 24- Matatraya Ekadasi, Rigveda Upakarma, 25- Bakrid, 26- Sani Trayodasi, 27- Anantha Padmanabha Swamy Vratham,? Vajasaneyi Karma, 28- Mahalaya Paksha Starts, Hastha karte, Taittiriyanam Upakarma, 30- Undralla Tadde