Venkatrama & Co., Telugu Festivals 2015 May

2015-Telugu-Festivals-May

Venkatrama & Co., Telugu Calendar 2015 May Festivals

1- May Day, 2- Narasimha Jayanthi, 4- Dollu Kartari Starts, 10- Bhanu Saptami, 11- Nija Kartari Starts, Kruthika Karte, 13- Sri Hanuman Jayanti, 14- Matatraya Ekadashi, 15- Vrishabha Sankramanam, 16- Masa Shivaratri, Sani Trayodasi, Shab-e-Miraj, 19- Chandra Darshanam, 25- Rohini karte, Chivatam Ammavari Aradhana, 29- Matatraya Ekadashi, 30- Sri Shankaracharya Kailasa Gamanam