Venkatrama & Co., Telugu Festivals 2015 June

2015-Telugu-Festivals-June

Venkatrama & Co., Telugu Calendar 2015 June Festivals

2- Eruvaka poornima, Vrushaba Puja, Hala Pravaham, Shab-e-Barat, 8- Mrigasira Karte, 13- Kurma Jayanti, 15- Medhuna Sankramanam, Masa Shivratri, 18- Chandra Darshanam, Ramzan Month Starts, 22- Aarudra Karte, 28- Matatraya Ekadasi