Venkatrama & Co., Telugu Festivals 2015 December

2015-Telugu-Festivals-December

Venkatrama & Co., Telugu Calendar 2015 December Festivals

2- Savitri Kalpam, 3- Jyeshta Karte, 7- Matatraya Ekadasi, 9- Masa Shivratri, 12- Chandra Darshanam , 15- Kusuma Kumari Devi Birthday, 17- Subramanya Sashti, Mallari Sashti, Skanda Sashti, Samhari Sashti, Kala Bhairavashtami, 21- Matatraya Ekadasi, Mukkoti Ekadasi, Gita Jayanti, 23- Hanumath Vratham, 24- Milad un-Nabi, 25- Dattatreya Jayanti, Christmas, Sri siddheswara Peetadhipati Varshika Pattabhishekam, 26- Parshurama Jayanti, 29- Purvashada Karte